سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای سنگ کوهی ۰۹۱۲۱۹۶۲۳۹۰ابنما


سنگ زیتونی

فروش سنگ زیتونی به صورت تنی قابل استفاده برای پارک ها وفضای سبز ورمپ مستقیم از معدنسنگ قهوه ای

تولید جدول سنگ قهوه ایبا سطع طبیعی مالون قابل استفاده  جهت درپوش وپله مالون دیوار چینی سنگفرش ضخیم چمنی ابعاد ۴۰×۵۰ به ضخامت های مختلف بین ۱۰× ۱۵ سانتسنگ قهوه ای

تولید جدول باسطع طبیعی مالون قابل استفاده جهت درپوش وپله مالون دیوار چینی سنگفرش ضخیم ابعاد جدول ۴۰×۵۰به ضخامت های مختلف بین ۱۰ الی ۱۵سانت قابل تولید است