سنگ – تراش – خورده – مالون

سنگ لاشه و مالون

سنگ لاشه ، سنگی است که نتوان آنرا بعنوان سنگ تزیینی بکاربرد. سنگ لاشه ولی قابلیت استفاده جهت ساخت دیواره ... Read More